Mã món (*)

Tên món (*)

Đơn vị tính (*)

Giá bán (VNĐ)

01001 VANG ITALY – 01001 – CASTELLO DI RANCADE PROSECCO BUT    Chai 1,080,000
01002 VANG PHÁP – 01002 – LAFAGE MIRAFLORS ROSE Chai 1,080,000
01003 VANG NAM PHI – 01003 – FLAGSTONE DRAGON TREE Chai 1,080,000
01004 VANG NAM PHI – 01004 – FLAGSTONE LONGITUDE Chai 790,000
01005 VANG NAM PHI – 01005 – FLAGSTONE POETRY Cabernet Sauvignon Chai 690,000
01006 VANG NAM PHI – 01006 – FLAGSTONE POETRY Merlot Chai 690,000
01007 VANG NAM PHI – 01007 – FLAGSTONE POETRY Sauvignon Blanc Chai 690,000
01008 VANG CHILE – 01008 – ERRAZURIZ ESTATE SERIES Cabernet Sauvignon Chai 790,000
01009 VANG CHILE – 01009 – ERRAZURIZ ESTATE SERIES Carmenere Chai 790,000
01010 VANG ARGENTINA – 01010 – EL-MOLINO RESERVA MALBEC Chai 790,000
01011 VANG ARGENTINA – 01011 – EL-MOLINO RESERVA CABERNET SAUVIGNON Chai 790,000
01012 VANG ARGENTINA – 01012 – EL-MOLINO RESERVA CHARDONNAY Chai 790,000
01013 VANG ARGENTINA – 01013 – EL-MOLINO GRAN RESERVA MALBEC Chai 1,080,000
01014 VANG ARGENTINA – 01014 – PULENTA ESTATE SAUVIGNON BLANC Chai 1,080,000
01015 VANG ARGENTINA – 01015 – PULENTA ESTATE CHARDONNAY Chai 1,080,000
01016 VANG ARGENTINA – 01016 – PULENTA ESTATE CABERNET SAUVIGNON Chai 1,190,000
01017 VANG ARGENTINA – 01017 – PULENTA ESTATE RED BLEND Chai 1,190,000
01018 VANG ARGENTINA – 01018 – PULENTA GRAN MALBEC Chai 2,890,000
01019 VANG CHILE – 01019 – PACIFICO SUR RESERVA CABERNET SAUVIGNON Chai 790,000
01020 VANG CHILE – 01020 -PACIFICO SUR RESERVA SAUVIGNON BLANC Chai 790,000
01021 VANG CHILE – 01021 -TUTUNJIAN SINGLE VINEYARD CABERNET Chai 1,490,000
01022 VANG CHILE – 01022 -APALTAGUA ENVERO GRAN RESERVA CARMENERE 1500ML Chai 2,350,000
01023 VANG CHILE – 01023 -APALTAGUA ENVERO GRAN RESERVA CARMENERE 750ML Chai 1,350,000
01024 VANG PHÁP – 01024 – LE GRAND NOIR CABERNET SAUVIGNON Chai 1,080,000
01025 VANG PHÁP – 01025 – LE GRAND NOIR VIOGNIER Chai 1,080,000
01026 VANG PHÁP – 01026 – LE GRAND NOIR MINERVOIS ROUGE Chai 1,080,000
01027 VANG ITALY – 01027 – TRABUCH LANGHE ROSSO D.O.C Chai 1,880,000
01028 VANG ITALY – 01028 – AMARONE Chai 2,880,000
01030 01030 VANG ARGENTINA EL MOLINO CABERNET SAUVIGNON 2018 Chai 690,000
02001 VANG PHÁP – 02001 – LAVERGNE BORDEAUX ROUGE Chai 790,000
02003 VANG ITALY – 02003 – VECCHIE VIGNE – PASSO ANTICO Chai 1,490,000
02004 VANG ITALY – 02004 – PENSOL NEGROAMARO – LAMBURSCO Chai 2,350,000
02005 VANG ILALY – 02005 – AMARONE DELLA VALPOLICELLA Chai 2,880,000
02006 VANG CHILE – 02006 – PASO FINO CHARDONNAY Chai 790,000
02007 VANG CHILE – 02007 – PASO FINO SAUVIGNON BLANC Chai 790,000
02008 VANG CHILE – 02008 – PASO FINO CABERNET SAUVIGNON Chai 790,000
02009 VANG CHILE – 02009 – CHUCARO CABERNET SAUVIGNON Chai 790,000
02010 VANG CHILE – 02010 – CHUCARO MERLOT Chai 790,000
02011 VANG CHILE – 02011 – CASAS PATRONALES RESERVA (Rose) Chai 1,080,000
02012 VANG CHILE – 02012 – CASAS PATRONALES MAUCHO RESERVA Malbec Chai 1,490,000
02013 VANG CHILE – 02013 – CASAS PATRONALES MAUCHO RESERVA Viognier Chai 1,490,000
02014 VANG CHILE – 02014 – CASAS PATRONALES LATE HARVESR Chai 1,490,000
03001 VANG PHÁP – 03001 TERROIR LA BAUME SAINT PAUL FITOU Chai 1,250,000
03002 VANG PHÁP – 03002 CHATEAU GRAND PLANTEY RESERVE BORDEAUX Chai 1,150,000
30 C1-PACIFICO SURCABERNET SAUVIGNON Chai 449,000
31 C2-PACIFICO SUR CARMENERE Chai 449,000
32 C3-PACIFICO SUR SAUVIGNON BLANC Chai 449,000
33 C4-PACIFICO SUR CHARDONNAY Chai 449,000
38 A1-EL-MOLINO CABERNET SAUVIGNON Chai 419,000
39 A2-EL-MOLINO SAUVIGNON BLANC Chai 419,000